Nieuws:

Bij het oude forum inloggen met oude inlog gegevens

Hoofdmenu

Registratieovereenkomst

Overweging vóór aanmelding
Dit forum staat uitsluitend open voor mensen die op het moment van registratie een (digitale) Pentaxcamera met verwisselbare lenzen in bezit hebben of van plan zijn er een binnen korte termijn te kopen.
Als je overweegt je voor dit forum aan te melden hou dan alsjeblieft rekening ermee dat de bedoeling van dit forum is om elkaar te helpen en om samen plezier te hebben bij het gebruik van een (digitale) Pentaxcamera met verwisselbare lenzen. Meld je alleen aan als je daaraan enigszins actief wilt meedoen.

Dit forum wil een actieve gemeenschap herbergen, eerder dan veel leden tellen. Stel je na voltooiing van de registratieprocedure even voor in het board Introductie. Dat is ook het enige dat je als eerste activiteit kunt doen.

Als je jezelf binnen drie dagen na je registratie niet voorstelt begrijpen we dat je niet echt wilt bijdragen aan de gemeenschappelijkheid van het forum en zal je registratie zonder nadere berichtgeving beëindigd worden. Ook als je daarna weinig bijdraagt zal je registratie zonder nadere berichtgeving worden beëindigd. Opnieuw registreren is mogelijk.

De regels van Pentaxian, het betere Pentaxforum
1.Registratie.
Pentaxian is een Nederlandstalig forum waarvoor je je als (aanstaand) eigenaar/gebruiker van een (digitale) Pentaxcamera met verwisselbare lenzen kunt aanmelden.
Je moet daarbij een geldig e-mailadres vermelden om (automatische) activatie mogelijk te maken. Het doel van het forum is Pentaxfoto's, -ervaringen en -inzichten te delen. Je mag het forum alleen en zolang gebruiken als je instemt met de forumregels zoals die op enig moment door of namens de forumbeheerder zijn vastgesteld. Door het (blijven) gebruiken van het forum stem je dus in met de regels.

2. Het plaatsen van berichten
Je kunt zoveel berichten plaatsen als je wilt maar je moet ze wel plaatsen in de categorie en het (sub-)board waar ze thuishoren. Respect en beleefdheid jegens elkaar, juist taalgebruik en volwassenheid worden van je verwacht. De forumbeheerder verwijdert berichten die naar zijn mening hieraan niet voldoen zo snel mogelijk en verplaatst berichten waar nodig. Als je die naar jouw mening onacceptabele berichten constateert kan je dit melden via de knop bij het betreffende bericht.
Bulletinboard Code (BBCode), gekleurde, grote of verschillende lettertypen dien je terughoudend te gebruiken. HTML code is niet toegestaan. Advertenties zijn alleen toegestaan binnen de sectie "Markt".

3. Het plaatsen van foto's
Om foto's te plaatsen op het forum moet je een verwijzing plaatsen naar de internetlocatie waarop deze foto's staan. Het is niet mogelijk om de foto's direct op het forum te plaatsen. Foto's met een maat groter dan 900 pixels worden in eerste aanleg tot die maat verkleind; door op de foto te klikken wordt het grote origineel zichtbaar. Foto's kleiner dan 800 pixels zijn al gauw moeilijk te beoordelen.

Foto's als kern van je bericht horen uitsluitend thuis in de categorie "Foto's". Deze foto's dienen altijd door jezelf te zijn gemaakt. Afwijking van deze regel leidt direct tot een permanente ban.

Foto's in de overige secties plaatsen is alleen toegestaan als illustratie of verduidelijking bij je tekst. Het gebruik van foto's van een ander is hier toegestaan maar alleen met bronvermelding en waar vereist met toestemming van de maker. Afwijking van deze regel leidt direct tot een ban.

Vraag niet om een beoordeling van foto's, die je op een andere site hebt staan. Het is de bedoeling dat je foto's ter beoordeling op het forum plaatst. Als je een foto van een andere gebruiker bewerkt, plaats dan in je reactie alleen een link naar je bewerking en niet de bewerkte foto zelf. Dat houdt het bericht van de ander schoon.
Bijplaatsen van een foto in de trant van "Hé, daar heb ik ook nog een foto van" is evenmin de bedoeling. Open dan zelf even een eigen bericht,
Er is in "Om te tonen" geen limiet voor het aantal foto's per bericht. Plaats liever niet te veel foto's per bericht als je serieuze reacties wilt. De tijd van anderen is ook kostbaar. Zie voor verdere aanwijzingen ook de boardomschrijvingen.
Een procedure voor het plaatsen van foto's staat onder "Tips voor het forumgebruik".

4. Persoonlijke berichten
Je kunt gebruik maken van persoonlijke berichten (PB's) aan andere forumgebruikers. Er is een maximum van 20 PB's per uur en je kunt aan maximaal 5 gebruikers tegelijk een persoonlijk bericht sturen. Als je geen PB's wilt ontvangen kan je dat aangeven in je profiel.

5. Handtekeningen (signatures) en avatars
Je kunt een handtekening maken die onder elk bericht wordt geplaatst. De lengte van de tekst is beperkt op 300 tekens. Het gebruik van een kleine afbeelding binnen de ondertekening is toegestaan.
In je profiel kan je een avatar opnemen dat ook bij elk bericht onder je naam verschijnt. Het maximumformaat van eigen avatars is 90x90 pixels. Vermijd afbeeldingen waarvan je het copyright niet bezit. Onder je avatar kan je een korte tekst plaatsen.

6. Forumbeheer
De forumbeheerders kunnen berichten verplaatsen, wanneer deze niet in de goede discussie staan om het forum overzichtelijk te houden. Ook kunnen zij berichten verwijderen als de erin vervatte discussie geheel is afgerond en geen doel meer dient.
De forumbeheerders kunnen berichten en reacties daarop wijzigen, op slot doen of verwijderen als dat voor een vriendelijke en goede gang van zaken nodig is. Als je geen respect voor anderen toont in je berichten of anderszins problemen veroorzaakt, kan je gewaarschuwd worden en kan je de toegang tot het forum worden ontzegd.

7. Categorie Markt
De markt is toegankelijk voor leden die minimaal 50 berichten op het forum hebben geplaatst. Hier kan je zaken te koop aanbieden, aangeboden zaken kopen of zien wat er elders voor interessants te koop is. Als je hier een bericht plaatst, geef dan ook in de berichtkop een onderscheidende en duidelijke omschrijving. Aanbiedingen moet je altijd voorzien van een vaste prijs. Omschrijvingen als minimaal en vanaf zijn dus niet toegestaan. Commentaar op de prijs is niet toegestaan. Als je interesse hebt maak je die uitsluitend via een persoonlijk bericht kenbaar aan de verkoper en plaats je een bericht in het topic dat je een pb hebt verzonden. Verwijzingen naar een eigen advertentie elders plaats je in het board Te koop. Berichten in het board Te Koop worden na 30 dagen inactief te zijn verplaatst naar Afgehandelde transacties. Berichten in de andere boards worden verwijderd na de termijn als in het board aangegeven.

8. Aansprakelijkheid
De forumbeheerders zullen trachten verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, maar het is niet mogelijk om alle berichten te lezen. De berichten op het forum geven de visies en meningen van de auteurs en niet die van de forumbeheerders of de eigenaar van de website.
Pentaxian aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van het forum of met informatie die via het forum verkregen is. Ondanks de zorg en aandacht die we besteden aan het forum, kan informatie onvolledig of onjuist zijn.
Het forum is niet verantwoordelijk voor de geplaatste foto's met betrekking tot van toepassing zijnde rechten noch voor de inhoud en juistheid van de door gebruikers verstrekte informatie.
Alle geplaatste foto's hebben het copyright van hun oorspronkelijke makers; het forum verkrijgt geen eigendom. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor de inhoud van de berichten die je plaatst. Door berichten te plaatsen accepteer je dat het bericht kan worden opgeslagen, gewijzigd of aangepast. Beëindiging van het lidmaatschap, vrijwillig of niet, geeft geen recht op verwijdering van de geplaatste bijdragen.

9. Privacy
Je IP-adres wordt opgeslagen in een database om misbruik te kunnen aanpakken. Je e-mailadres wordt ook opgeslagen uitsluitend om je registratiedetails en wachtwoord te bevestigen en voor andere mailberichten van de forumbeheerders. Hoewel deze informatie nimmer aan een derde partij zal worden verstrekt, kunnen de forumbeheerders niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hack die ertoe leidt dat de gegevens vrijkomen.
Dit forumsysteem gebruikt cookies om informatie op te slaan op je lokale computer. Deze cookies bevatten niets van de informatie die je voor je registratie invult; ze dienen enkel om je gebruikerservaring te verbeteren en om het mogelijk te maken dat je gebruik kunt maken van het forum. Het forum is reclame vrij dus cookies/trackers van derden zul je dan ook niet aantreffen..